DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP TẠI ĐÀ NẴNG

Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Đà Nẵng – của Luật Đà Nẵng sẽ giúp khách hàng đăng ký kiểu dáng công nghiệp một cách nhanh chóng, dễ dàng.  Trong khi hiện nay, việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tương đối gặp nhiều khó khăn, đặc biệt thời gian để được cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp rất lâu.

 

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp chính là bảo vệ các sản phẩm do mình sáng tạo và sáng chế nhằm mang lại sự độc quyền đối tác phẩm đó. Đó là trí tuệ, sự sáng tạo của mỗi người vì vậy phải được bảo vệ, tránh trường hợp sao chép ý tưởng lẫn nhau.

 

Luật Đà Nẵng nhận rõ trí tuệ con người là vô giá, đó sản phẩm của riêng cá nhân, tổ chức, và được thể hiện thông qua các sáng chế. Vì vậy, sau đây Luật Đà Nẵng cung cấp những thông tin về điều kiện, thủ tục, thời hạn… đăng ký kiểu dáng công nghiệp đến với khách hàng

 

                                     Hình ảnh Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp minh họa

 

Luật Đà Nẵng cung cấp những thông tin về đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

1. Kiểu dáng công nghiệp là gì?

2. Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

3. Thời hạn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

4. Cơ quan có thẩm quyền và thời hạn cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

5. Lệ phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp

6. Trình tự thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

7. Khó khăn khi khách hàng tự đăng ký kiểu dáng công nghiệp

8. Hồ sơ khách hàng cung cấp

9. Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp của Luật Đà Nẵng

 

I. KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP LÀ GÌ?

 

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.

Ví dụ, kiểu dáng công nghiệp như chai, bàn, …

 

II. ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

 

Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 

1. Có tính mới

Kiểu dáng công nghiệp được xem có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn.

 

2. Có tính sáng tạo

Kiểu dáng công nghiệp có tính sáng tạo nghĩa là kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.

 

3. Có khả năng áp dụng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp có khả năng áp dụng công nghiệp khi có thể dùng làm mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

 

III. THỜI HẠN BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

 

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết năm năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần năm năm.

Như vậy, một kiểu dáng công nghiệp chỉ được bảo hộ tối đa 15 năm, sau 15 năm chủ sở hữu vẫn được sử dụng kiểu dáng công nghiệp đó, tuy nhiên không được bảo hộ và cá nhân, tổ chức khác được quyền sử dụng, sao chép kiểu dáng đó mà không cần xin phép chủ sở hữu.

 

IV. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN VÀ THỜI HẠN CẤP BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

 

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: Cục sở hữu trí tuệ

 

2. Thời hạn cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 10 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

V. LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

 

1. Lệ phí nộp đơn

- Nếu tài liệu đơn dạng giấy:      180.000 đồng

 - Nếu đơn kèm tài liệu điện tử mang toàn bộ nội dung tài liệu đơn:  150.000 đồng

 

2. Lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (mỗi đơn/yêu cầu):      600.000 đồng

 

3. Lệ phí công bố đơn        120.000 đồng

 

4. Phí thẩm định nội dung (cho mỗi phương án của từng sản phẩm): 300.000 đồng

 

5. Phí tra cứu thông tin phục vụ việc thẩm định nội dung: 60.000 đồng

 

6. Lệ phí đăng bạ Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp (KDCN)  120.000 đồng 

 

7. Lệ phí cấp Bằng độc quyền KDCN         120.000 đồng

 

8. Lệ phí công bố Bằng độc quyền KDCN  120.000 đồng

 

9. Lệ phí gia hạn hiệu lực   540.000 đồng

 

VI. TRÌNH TỰ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

 

Bước 1:  Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu, tiến hành nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và đồng thời nộp phí, lệ phí đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ.

 

Bước 2: Nhận đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận đơn trong ngày nộp đơn hoặc ngày khác nếu nộp đơn quốc tế đối với đơn nộp theo điều ước quốc tế.

 

Bước 3: Thẩm định hình thức đơn

Cục sở hữu trí tuệ đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức, về đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn… để từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ. Thời gian thẩm định hình thức là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.

 

Bước 4: Công bố đơn hợp lệ

Đơn đăng ký được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ. Nội dung công bố đơn đăng ký là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp.

 

Bước 5: Thẩm định nội dung đơn

Đơn đăng ký đã được công nhận là hợp lệ được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ và xác định phạm vi bảo hộ tương ứng. Thời hạn thẩm định nội dung đơn là 07 tháng kể từ ngày công bố đơn.

 

Bước 6: Trả kết quả

Nếu đơn được thẩm định nội dung hợp lệ, Cục sở hữu trí tuệ cấp và trả kết Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

 

VII. KHÓ KHĂN ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

 

1. Khó khăn trong việc xác định tính mới của kiểu dáng công nghiệp

Điều kiện tiêu quyết để được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp chính là tính mới, giữ bí mật kiểu dáng công nghiệp trước khi đăng ký là hết sức quan trọng, kiểu dáng không được công bố trên bất kỳ ở đâu.

 

2. Khó khăn trong việc chuẩn bị đơn đăng ký, đặc biệt là bản mô tả kiểu dáng công nghiệp

Nội dung phải hoàn thành trong tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp rất nhiều và đúng hình thức theo quy định. Vì vậy các chủ đơn thường gặp khó khăn khi kê khai một số nội dung liên quan. Mặc dù tác giả rất hiểu về sáng chế song để có được một bản mô tả sáng chế phù hợp, đúng quy định theo luật sở hữu trí tuệ, tác giả sáng chế cũng gặp không ít lung túng.

 

3. Tốn nhiều thời gian, công sức

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là một trong những lĩnh vực làm mất nhiều thời gian, công sức, tốn kém, tuy nhiên, không phải đơn đăng ký nào cũng đăng ký bảo hộ thành công. Để có thể chắc chắn đăng ký thành công và không mất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc của tác giả sáng chế, tác giả nên ưu tiên việc đăng ký thông qua các đại diện chính thức của Cục sở hữu trí tuệ, những hãng luật uy tín về sở hữu trí tuệ.

 

VIII. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CUNG CẤP

 

Với kinh nghiệm làm việc lâu lắm và đội ngũ chuyên viên pháp lý, luật sư chuyên nghiệm, Luật Đà Nẵng sẽ thực hiện tất cả các thủ tục đăng ký nhãn hiệu, khách hàng chỉ cần cung cấp các giấy tờ sau đây

 

- Bộ ảnh chụp hoặc bộ ảnh vẽ kiểu dáng công nghiệp thể hiện được đầy đủ các góc nhìn của đối tượng cần đăng ký bảo hộ

 

- Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp

 

- Tài liệu xác nhận quyền sở hữu nhãn hiệu, nếu kiểu dáng công nghiệp có chứa nhãn hiệu

 

IX. DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP CỦA LUẬT ĐÀ NẴNG

 

1. Ưu điểm dịch vụ đăng ký nhãn hiệu của Luật Đà Nẵng

 

-   Nhanh chóng – trọn gói – uy tín- chuyên nghiệp.

-   Giúp doanh nghiệp không tốn thời gian đi lại nhiều lần.

-   Bạn không cần bận tâm đến những thủ tục hành chính tại các cơ quan chức năng, chỉ cần đến với chúng tôi là hoàn thành xong hết các thủ tục.

-   Đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chuyên môn cao tạo ra chất lượng phục vụ tốt nhất với mức chi phí hợp lý nhất cho tất cả khách hàng.

 

2. Những công việc Luật Đà Nẵng sẽ thực hiện:

 

- Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị những giấy tờ cần thiết;

 

- Tư vấn, soạn thỏa tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp;

 

- Tra cứu thông tin về kiểu dáng công nghiệp có trùng với những cái đã được công bố trước đó;

 

- Hướng dẫn trình tự thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cơ quan nhà nước;

 

- Tư vấn về thời gian, lệ phí, thời hạn khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp;

 

- Thông báo các khoản phí phải nộp;

 

- Đại diện khách hàng và làm việc trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền;

 

- Theo dõi tiến trình và báo cáo quá trình cũng như kết quả đến với khách hàng nhanh và sớm nhất;

 

- Nhận kết quả và kiểm tra thông tin trên Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp;

 

- Bàn giao Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp đến khách hàng trong thời gian nhanh nhất.

 

Nếu khách hàng cảm thấy khó khăn, chưa hiểu rõ cũng như trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, Luật Đà Nẵng sẽ tư vấn và tìm ra phương hướng giải quyết phù hợp nhất.

 

Quý Khách Hàng đang có nhiều thắc mắc về thủ tục pháp lý và muốn được tư vấn rõ ràng?. Hãy GỌI cho chúng tôi để được giải đáp và tư vấn miễn phí.

"Luật Đà Nẵng - Luôn mang đến một Dịch vụ hoàn hảo nhất cho Quý Khách Hàng!".

Gọi cho chúng tôi !

lienhe

Xin cảm ơn!.