DỊCH VỤ LÀM SỔ ĐỎ TRỌN GÓI TẠI ĐÀ NẴNG

ngay_dang 21/09/2018 loaitin Nhà Đất

Dịch vụ làm sổ đỏ trọn gói tại Đà NẵngSổ đỏ là một loại giấy chứng nhận của Cơ quan nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền trên đất của người sử dụng đất. Trên sổ đỏ thể hiện đầy đủ các thông tin của về thửa đất cũng như về người sử dụng đất.

 

Hiện nay, vẫn có nhiều người hiểu lầm việc sau khi ký hợp đồng mua bán, tặng cho, thừa kế nhà đất tại Phòng công chứng là bên mua hoặc bên nhận tặng cho đã là chủ nhà đất đó. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật hiện hành, việc xác lập quyền sở hữu đối với nhà đất chỉ khi chủ sở hữu đứng tên trong sổ đỏ đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền và lúc này chủ sở hữu mới có quyền được tự do giao dịch nhà đất.

 

Nắm được vai trò quan trọng của việc làm sổ đỏ, Luật Đà Nẵng chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ làm sổ đỏ trọn gói, khách hàng chỉ cần cung cấp các loại giấy cần thiết trong bài viết sau đây.

 

Hình ảnh Sổ đỏ minh họa

 

I. TRƯỜNG HỢP NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT ĐƯỢC CẤP SỔ ĐỎ

 

Người sử dụng đất được cấp sổ đỏ bao gồm những trường hợp sau đây:

 

- Người sử dụng đất có một trong loại giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất được Nhà nước cấp trước đây hoặc sử dụng ổn định lâu dài được Ủy ban xác nhận không có tranh chấp;

- Quyền sử dụng được nhận quyền sử dụng đất thông qua mua bán, tặng cho, thừa kế;

- Sổ đỏ bị mất, hư hại hoặc có nhu cầu cấp đổi lại sổ đỏ;

- Người sử dụng đất tách thửa, hợp thửa;

- Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất;

- Theo kết quả hòa giải thành đối với tranh chấp đất đai; theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành;

- Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất;

- Đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

- Người nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ;

- Người sử dụng đất nhận quyền sử dụng đất thông qua mua bán, tặng cho, thừa kế;

- ….

 

Như vậy người sử dụng đất thuộc một trong các trường hợp trên sẽ có quyền được cấp sổ đỏ nhưng phải có nghĩa vụ thực hiện các thủ tục mà pháp luật quy định. Thủ tục cấp sổ trong từng trường hợp sẽ có thủ tục tương đối khác nhau.

 

Sau đây là 03 trường hợp phổ biến và diễn ra hằng ngày:

 

1. TRƯỜNG HỢP NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT CHƯA ĐƯỢC CẤP SỔ NHƯNG CÓ GIẤY TỜ VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

Giấy tờ về quyền sử dụng đất

 

Hiện nay, người sử dụng đất vẫn chưa thấy được tầm quan trọng của sổ đỏ và có phần chủ quan khi chỉ nắm các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng (không phải là sổ đỏ). Nhưng không phải giấy tờ nào cũng được có giá trị pháp lý và sổ đỏ rõ ràng có giá trị pháp lý cao hơn các giấy tờ khác.

 

Để được cấp Sổ đỏ thì người sử dụng đất phải có một trong những loại giấy tờ sau đây:

 

- Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

- Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

- Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

- Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

- Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 chứng minh quyền sử dụng.

 

Cơ quan có thẩm quyền cấp

 

Cơ quan có thẩm quyền: Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở tài nguyên và môi trường thành phố Đà Nẵng.

 

Thời hạn giải quyết

 

Thời hạn giải quyết của cơ quan có thẩm quyền không quá 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ.

 

Hồ sơ khách hàng cần cung cấp

 

Để dịch vụ được hỗ trợ một cách tốt nhất và nhanh chóng, khách hàng chỉ cần cung cấp bất kỳ một trong các loại giấy tờ trên liên quan đến nhà đất được Nhà nước cấp trước đây.

 

2. TRƯỜNG HỢP LÀM SỔ ĐỎ (SANG TÊN) KHI MUA BÁN, TẶNG CHO NHÀ ĐẤT:
 

Điều kiện sang tên nhà đất

 

Muốn sang tên sổ đỏ tại cơ quan Nhà nước, người mua phải đáp ứng đủ điều kiện sau đây:

 

-  Khi mua bán, tặng cho nhà đất bắt buộc phải thành lập hợp đồng và có công chứng tại Phòng công chứng hoặc Văn phòng công chứng

 

- Nhà đất không thuộc diện quy hoạch hay có tranh chấp hoặc bảo đảm thi hành án

 

- Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ).

 

Xem chi tiết : Thủ tục mua bán nhà đất tại Đà Nẵng;

 

Cơ quan có thẩm quyền và địa điểm nộp hồ sơ

 

Cơ quan có thẩm quyền: Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai

 

Địa điểm nộp hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính cấp quận nơi có nhà đất.

 

Thời hạn giải quyết

Thời gian giải quyết: không quá 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Hồ sơ khách hàng cần cung cấp

 

 Để hỗ trợ dịch vụ công ty một cách tốt nhất và nhanh chóng khách hàng chỉ cần cung cấp các loại tờ sau đây:

 

Giấy chứng nhận quyền sở dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

 

Thông tin của khách hàng.

 

Lưu ý: Đối với trường hợp sang tên sổ đỏ khi mua bán, tặng cho nhà đất, Luật Đà Nẵng chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ trọn gói từ khi làm hợp đồng đặt cọc đến nhận sổ đỏ tại cơ quan nhà nước.

 

3. TRƯỜNG HỢP LÀM SỔ ĐỎ KHI NHẬN THỪA KẾ

 

Điều kiện làm sổ đỏ đối với trường hợp nhận thừa kế

 

Người được nhận nhà đất được thừa kế từ người để lại, để sử dụng giao dịch mua bán, tặng cho nhà đất, bắt buộc người đó phải đăng ký đứng tên trong sổ đỏ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Điều kiện người nhận thừa kế nhà đất bao gồm:

 

- Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của người để lại di sản;

- Phải có Văn bản thỏa thuận phân chia di sản hoặc Văn bản khai nhận di sản thừa kế được công chứng tại Phòng công chứng hoặc Văn phòng công chứng

 

Cơ quan có thẩm quyền và thời hạn giải quyết

 

Cơ quan có thẩm quyền: chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thuộc Ủy ban nhân dân quận.

 

Thời hạn giải quyết: thời hạn cấp sổ đỏ của cơ quan có thẩm quyền khi đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ là không quá 07 ngày

 

Hồ sơ khách hàng cần cung cấp

 

 

Để hỗ trợ cho công việc được tiến hành nhanh chóng, đầy đủ, chính xác, quý khách hàng chỉ cần cung cấp:

 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;

- Thông tin khách hàng.

 

Lưu ý: Để làm Văn bản thỏa thuận phân chia di sản hoặc văn bản khai nhận di sản thủ tục rất phức tạp và tốn nhiều thời gian. Với kinh nghiệm làm việc và am hiểu pháp luật, Luật Đà Nẵng sẽ thực hiện dịch vụ từ khi bắt đầu thủ tục khai nhận thừa kế đến khi sang tên sổ đỏ tại cơ quan nhà nước

 

II. NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ RỦI RO TRONG QUÁ TRÌNH CẤP SỔ ĐỎ

 

Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ, người sử dụng đất sẽ gặp một số khó khăn cũng như rủi rỏ nhất định:

- Hiểu sai về quy định của pháp luật dẫn đến việc chuẩn bị giấy tờ và áp dụng trường hợp được cấp sổ đỏ sai;

- Chuẩn bị không đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu, đặc biệt đối với khách hàng ở xa phải tốn thời gian và công sức để bổ sung hồ sơ;

- Mất nhiều thời gian làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền vì không nắm rõ thủ tục;

- Rủi ro quan trọng mà khách hàng gặp phải chính là phải nộp thuế từ nhà đất trong khi nắm rõ được trường hợp được miễn thuế mà pháp luật quy định

 

III. DỊCH VỤ LÀM SỔ ĐỎ TRỌN GÓI TẠI LUẬT ĐÀ NẴNG

 

1. Giới thiệu dịch vụ làm sổ đỏ tại Luật Đà Nẵng

 

Hiểu được những khó khăn cũng như rủi ro mà khách hàng thường xuyên gặp phải trong quá trình xin cấp sổ đỏ. Luật Đà Nẵng cung cấp dịch vụ làm sổ đỏ trọn gói. Khách hàng chỉ cần cung cấp những giấy tờ như trên, công ty sẽ thực hiện tất cả các thủ tục sang tên sổ đỏ kể cả việc chuẩn bị giấy tờ trước khi mua bán hoặc nhận thừa kế.

 

Với nền tảng làm việc với rất nhiều khách hàng, Luật Đà Nẵng hiểu được nhu cầu, những vướng mắc cũng như khó khăn trong quá trình xin cấp sổ đỏ và có nhiều trường hợp không thể tự mình thực hiện tất cả các yêu cầu cũng như thủ tục. Những ưu điểm mà chúng tôi có được theo phản hồi của khách hàng trong thời gian qua:

- Đội ngũ chuyên viên pháp lý, luật sư chuyên nghiệp;

- Kinh nghiệm làm việc lâu năm trong lĩnh vực đất đai;

- Nắm chắc và hiểu rõ quy định pháp luật;

- Đặt chất lượng công việc và dịch vụ lên hàng đầu;

- Kết quả đạt được nhanh và chính xác nhất.

 

2. Những công việc chúng tôi sẽ thực hiện:

 

Dựa trên những giấy tờ mà khách hàng cung cấp, Luật Đà Nẵng sẽ thực hiện những công việc sau:

 

- Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị những giấy tờ cần thiết và làm việc với cơ quan Nhà nước để chuẩn bị những giấy tờ cần thiết trong từng trường hợp;

- Tư vấn, soạn thỏa hợp đồng đặt cọc trước khi ký kết hợp mua bán tại Phòng công chứng;

- Hướng dẫn thủ tục mua bán, nhận thừa kế cho khách hàng trước khi sang tên sổ đỏ;

- Tư vấn các trường hợp được miễn thuế thu nhập từ mua bán, tặng cho nhà đất, thừa kế và những giấy tờ chứng minh được miễn thuế;

- Tư vấn, thông báo tiền thuế phải nộp và hạn chế thuế phải nộp thấp nhất;

- Đại diện khách hàng và làm việc trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền;

- Theo dõi tiến trình và báo cáo quá trình cũng như kết quả đến với khách hàng nhanh và sớm nhất;

- Nhận kết quả và kiểm tra thông tin khách hàng có đúng với nội dung trên Sổ đỏ;

- Bàn giao Sổ đỏ của khách hàng trong thời gian nhanh nhất.

- Trên đây là quy định pháp lý, khó khăn và công việc mà công ty sẽ thực hiện khi cung cấp dịch vụ làm sổ đỏ trọn gói cho khách hàng.

 

Nếu khách hàng cảm thấy khó khăn, chưa hiểu rõ cũng như trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, Luật Đà Nẵng sẽ tư vấn và tìm ra phương hướng giải quyết phù hợp nhất.

 

Quý Khách Hàng đang có nhiều thắc mắc về thủ tục pháp lý và muốn được tư vấn rõ ràng?. Hãy GỌI cho chúng tôi để được giải đáp và tư vấn miễn phí.

"Luật Đà Nẵng - Luôn mang đến một Dịch vụ hoàn hảo nhất cho Quý Khách Hàng!".

Gọi cho chúng tôi !

lienhe

Xin cảm ơn!.