HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY / DOANH NGHIỆP

Hệ thống văn bản pháp luật quy định về hoạt động Công ty/ Doanh nghiệp - Các văn bản quy định về hoạt động của Công ty/ Doanh nghiệp là một trong những kiến thức khá quan trọng đối với các nhà điều hành quản lý doanh nghiệp nói chung và đối với doanh nhân khởi nghiệp nói riêng. Nhưng làm sao biết được những văn bản pháp luật nào tác động đến công việc kinh doanh của Công ty mình cũng như đến với cá nhân mình mà tìm hiểu là vấn đề không phải dễ xác định vì thường thì các doanh nhân khởi nghiệp không phải là dân luật.

 

Hiểu được khó khăn nêu trên của giới doanh nhân khởi nghiệp muốn tìm hiểu về vấn đề pháp lý cũng như để hỗ trợ các doanh nhân không bị rối trí và cảm thấy khủng hoảng trước một hệ thống các văn bản pháp luật rối rắm và đồ sộ của Việt Nam, LuatDaNang.com xin tổng hợp lại và giới thiệu đến các bạn những kiến thức pháp luật mà các bạn nên tìm hiểu hoặc tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia pháp luật, luật sư qua thời gian để nâng cao kiến thức pháp luật của mình để ứng dụng vào trong quá trình hoạt động kinh doanh, điều hành, tránh tình trạng mơ hồ về các quy định cơ bản của pháp luật dễ gây tổn thất cho Công ty cũng như cá nhân mình và bỏ lỡ các cơ hội kinh doanh mà nếu nắm rõ các quy định của pháp luật thì Công ty/ cá nhân đã có một cơ hội kinh doanh thu được nhiều lợi nhuận.

 

Hệ thống văn bản pháp luật quy định về hoạt động Công ty/Doanh nghiệp

 

Trước khi đi vào cụ thể vào các kiến thức pháp luật thì LuatDaNang.com xin trình bày cái cách thức sắp xếp (kỹ thuật lập pháp) của hệ thống pháp luật Việt Nam như sau:

 

- Cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam là Hiến Pháp và Hiến Pháp cũng là một đạo luật  như bao đạo luật khác nhưng là đạo luật cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

 

- Trên cơ sở Hiến pháp thì có các Luật do Quốc hội ban hành và Pháp lệnh do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành để quy định những nội dung theo từng lĩnh vực khác nhau, nên về nguyên tắc thì các Luật và Pháp luật là có giá trị ngang hàng nhau, nhưng tại sao có Bộ luật, luật và pháp lệnh thì Bộ luật để quy định những vấn đề pháp luật có sự điều chỉnh lớn, và có một số luật có thể quy định các nội dung trùng với Bộ luật, còn Pháp lệnh thì quy định những vấn đề nhưng chưa có Luật điều chỉnh thường là những vấn đề có ảnh hưởng thấp và mới.

 

- Hướng dẫn thi hành Luật là các Nghị định của Chính phủ và dưới Nghị định là có các Thông tư để hướng dẫn Nghị định nhưng một số trường hợp thì Thông tư cũng có thể hướng dẫn trực tiếp luật.

 

- Ngoài ra có có các văn bản khác hướng dẫn luật như: Nghị quyết của Hội đồng thẩm pháp Toà án nhân dân tối cao cũng là một nguồn đáng tham khảo.

 

- Đặc thù của Việt Nam là các Công văn của các Bộ, Tổng Cục, Uỷ ban,... hướng dẫn nghiệp vụ về một trường hợp nào đó cụ thể mà quy định trong các văn bản luật còn mơ hồ. Các loại công văn này hay được sử dụng như một "tập quán" trong quá trình giải quyết các vấn đề. Điều này thể  hiện sự yếu kém của một nền Lập pháp cũng như Hành pháp của Việt Nam nhưng hoàn cảnh bắt buộc phải như vậy!

 

Vì thế đối với các Doanh nhân khi nghiên cứu các quy định của luật thì nên đọc Luật là đủ rồi vì đa số bây giờ các điều khoản luật cũng khá rõ ràng và từ các quy định của Luật cũng sẽ biết được là chúng ta có được làm, hay bị cấm hay không? Với tư cách của một doanh nhân thì chỉ nên tìm hiểu ở vấn đề Luật, song nếu có điều kiện thì có thể nghiên cứu tiếp Nghị định, Thông tư nhưng việc nghiên cứu như vậy rất mất thời gian và nên dành cho các chuyên gia hoặc chuyển viên pháp lý nghiên cứu.

 

 

Sau đây là các kiến thức pháp luật mà các doanh nhân khởi nghiệp cần nắm để phục vụ quá trình hoạt động kinh doanh, đầu tư và hợp tác của Công ty và cá nhân mình được thuận lợi:

 

I. LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN:

 

1.   Luật Doanh nghiệp hiện hành là Luật doanh nghiệp 2014 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2015.

 

Các nội dung chính cần nghiên cứu:

- Các quy định cơ bản của một doanh nghiệp khi thành lập gồm vốn, điều lệ, thành viên, ngành nghề kinh doanh cũng lựa chọn loại hình doanh nghiệp mà mình sẽ thành lập,...

- Các quy định về quyền nghĩa vụ của các thành viên, cổ đông.

- Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức, các chức danh trong một Công ty, các quyền biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết để quyết định một vấn đề là như thế nào?

 

2.  Các văn bản hướng dẫn:

 

>>  NGHỊ ĐỊNH

-   Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp 

-   Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

-   Nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 23/08/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

-   Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 hướng dẫn về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

 

>>  THÔNG TƯ

-   Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

-   Thông tư 127/2015/TT-BTC ngày 21/08/2015 Hướng dẫn cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp

-   Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT ngày 17/05/2016 quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết một số điều luật doanh nghiệp

 

>>  CÔNG VĂN

-   Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD ngày 26/06/2015  hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp.

 

II. LUẬT ĐẦU TƯ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN:

 

1.  Luật Đầu tư hiện hành là Luật đầu tư 2014 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2015.

 

Các nội dung chính cần nghiên cứu:

-  Các quy định về đầu tư dự án, xin Giấy phép đầu tư dự án;

-  Các quy định liên quan đến thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài, mua cổ phần, phần vốn góp của Nhà đầu tư nước ngoài;

 

2.  Các văn bản hướng dẫn:

 

>> NGHỊ ĐỊNH

-  Nghị định 118/2015/NĐ-CP  ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư.

-  Nghị định 63/2018/NĐ-CP ngày 04/05/2018 hướng dẫn về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

-  Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/09/2015 hướng dẫn về giám sát và đánh giá đầu tư

-  Nghị định 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

-  Nghị định 83/2015/NĐ-CP ngày 25/09/2015 quy định về đầu tư ra nước ngoài

-  Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/06/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

-  Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 hướng dẫn về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

 

>> THÔNG TƯ

- Thông tư 83/2016/TT-BTC Ngày 17/06/2016 Hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của luật đầu tư và nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư

- Thông tư 81/2018/TT-BTC ngày 28/08/2018 hướng dẫn về sửa đổi, bổ sung thông tư số 83/2016/TT-BTC  ngày 17/6/2016 của bộ tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của luật đầu tư và nghị định số 118/2015/NĐ- CP ngày 12/11/2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư

- Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam

- Thông tư 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01/03/2016 hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

- Thông tư 38/2015/TT-BCT ngày 30/10/2015 quy định chi tiết một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ công thương

 

>> CÔNG VĂN

- Công văn 5122/BKHĐT-PC ngày 24/07/2015 hướng dẫn về việc Triển khai thi hành Luật đầu tư

 

 

III. LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành là Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được Quốc hội Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực vào ngày 1/72006, là luật quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. (sửa đổi, bổ sung năm 2009)

 

Các nội dung chính cần nghiên cứu:

- Các quy định về bảo hộ thương hiệu (nhãn hiệu, logo)

- Các quy định về xử lý vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ;

 

IV. LUẬT THƯƠNG MẠI 2005

Luật Thương mại hiện hành là Luật thương mại 2005 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005 và có  hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.

 

Các nội dung chính cần nghiên cứu:

-   Các quy định chung về mua bán hàng hóa

-   Quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng thương mại

 

V. BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Bộ luật lao động hiện hành là Bộ Luật lao động năm 2012 được Quốc hội chính thức ban hành ngày 18/6/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 2013.

 

Các nội dung chính cần nghiên cứu:

- Quy định về tuyển dụng lao động, thử việc và các loại Hợp đồng lao động cụ thể;

- Quy định về xử lý kỷ luật hoặc sa thải,...

 

VI. BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

(Lưu ý các quy định về Hợp đồng, Uỷ quyền, năng lực,...)

 

VII. BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

(Lưu ý các quy định về các Tội phạm liên quan đến Thuế, lừa đảo, ...)

 

Viii. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ: 

- Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp 2008, Sửa đổi 2013 và các văn bản hướng dẫn;

- Luật Thuế Thu nhập Cá nhân 2007, sửa đổi 2012 và các văn bản hướng dẫn;

- Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và các văn bản hướng dẫn;

 

Ngoài ra tuỳ theo từng lĩnh vực hoạt động của Công ty mà cần nghiên cứu các văn bản luật và văn bản hướng dẫn tương ứng, một số lĩnh vực cụ thể như sau:

 

- Luật Nhà ở 2014 và các văn bản hướng dẫn;

- Luật Đất Đai 2013 và các văn bản hướng dẫn;

- Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 và các văn bản hướng dẫn;

- Luật Xây dựng 2014 và các văn bản hướng dẫn;

- Luật Công nghệ thông tin 2006 và các văn bản hướng dẫn;

 

Đặc biệt đối với các Start Up liên quan đến công nghệ, cần nghiên cứu các quy định về điều kiện hoạt động mạng xã hội, điều kiện thiết lập trang tin tức (trang thông tin điện tử tổng hợp - ICP), đăng ký sàn thương mại điện tử,...

 

Trên đây là hệ thống văn bản quy phạm pháp luật mới nhất (còn hiệu lực thi hành) liên quan đến hoạt động Doanh nghiệpLuật Đà Nẵng trân trọng giới thiệu đến các bạn. Hi vọng đây sẽ là công cụ hữu hiệu để giúp các doanh nghiệp nâng cao kiến thức pháp luật của mình để ứng dụng vào trong quá trình hoạt động kinh doanh, điều hành, tránh tình trạng mơ hồ về các quy định cơ bản của pháp luật dễ gây tổn thất cho Công ty cũng như cá nhân mình và bỏ lỡ các cơ hội kinh doanh.

 

Nếu bạn cảm thấy khó khăn và có nhiều điều chưa rõ . Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và tư vấn miễn phí về những vấn đề liên quan đến hoạt động Công ty/Doanh nghiệp. 

Sử dụng Dịch vụ tại Luật Đà Nẵng, yêu cầu của Quý khách hàng sẽ được đảm bảo trên cơ sở pháp lý vững chắc!.

 

>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Quý Khách Hàng đang có nhiều thắc mắc về thủ tục pháp lý và muốn được tư vấn rõ ràng?. Hãy GỌI cho chúng tôi để được giải đáp và tư vấn miễn phí.

"Luật Đà Nẵng - Luôn mang đến một Dịch vụ hoàn hảo nhất cho Quý Khách Hàng!".

Gọi cho chúng tôi !

lienhe

Xin cảm ơn!.


Liên kết có liên quan