HỢP ĐỒNG THUÊ MẶT BẰNG KINH DOANH

Hợp Đồng Thuê Mặt Bằng Kinh Doanh thông thường được ký kết giữa bên chủ mặt bằng và bên đi thuê mặt bằng (có thể là cá nhân/ Công ty) để phục vụ cho việc kinh doanh hoặc mở Văn phòng Công ty, sản xuất. 

 

Hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh này được ký kết giữa chủ nhà cho một công ty thuê mặt bằng là toàn bộ tầng trệt của căn nhà trong thời hạn 08 (tám) năm để kinh doanh dịch vụ. Tiền thuê được thỏa thuận thay đổi theo những thời kỳ nhất định, và thời điểm thanh toán cũng được 2 bên thỏa thuận kỹ.

 

>> Giấy thỏa thuận Chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và Thanh toán tiền đặt cọc

>> Thủ tục Thành lập Công ty tại Đà Nẵng (mới nhất)

>> Dịch vụ Làm Visa trọn gói tại Đà Nẵng


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – Hạnh phúc


HỢP ĐỒNG THUÊ MẶT BẰNG


- Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017. 
- Căn cứ nhu cầu thuê mặt bằng của Công ty TNHH ……………………, cũng như khả năng cho thuê mặt bằng của Chủ mặt bằng.

 

Hôm nay, ngày………tháng………năm 2018, tại địa chỉ 53 - 55 Hoàng Văn Thụ, quận Hải  Châu, Tp.Đà Nẵng, chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm:

 

Bên A: ( Bên cho thuê)

Ông: …………………..
Số CMND: …………….., cấp ngày: ngày …. tháng …. năm 2015 tại: CA Tp.Đà Nẵng

Bà: …………………..
Số CMND: …………….., cấp ngày: ngày …. tháng …. năm 2015 tại: CA Tp.Đà Nẵng
Cùng thường trú tại: 53 - 55 Hoàng Văn Thụ, quận Hải  Châu, Tp.Đà Nẵng

 

Bên B:  (Bên thuê)
CÔNG TY TNHH …………….
Địa chỉ: ………………, Đà Nẵng
Số GPKD: ………………… do sở KH&ĐT Tp. Đà Nẵng cấp lần đầu ngày ………..
Mã số thuế: ………….
ĐT: ……………………. Fax: ……………               
Đại diện: Ông ……………………..         Chức vụ: Giám Đốc.

 

Cùng thỏa thuận giao kết hợp đồng thuê mặt bằng với các nội dung sau:

 

Điều 1: Nội dung hợp đồng
Bên A đồng ý cho bên B thuê mặt bằng gồm:
- Toàn bộ mặt bằng căn nhà tại Địa chỉ: 53 - 55 Hoàng Văn Thụ, quận Hải  Châu, Tp.Đà Nẵng, có diện tích như sau: 

Bề ngang: 08 (tám) mét; Chiều sâu mặt bằng: 20 (hai mươi) mét. Là toàn bộ mặt bằng tầng trệt phía dưới của căn nhà. 
-Mục đích thuê: Sử dụng mặt bằng vào mục đích kinh doanh theo quy định của Pháp luật. 

Chủ nhà được sử dụng lối đi của mặt bằng để đi lên các tầng trên nhưng không được gây cản trở và làm ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của Bên thuê. 

 

Điều 2: Đơn giá và phương thức thanh toán
1.   Đơn giá:
-          Giá thuê mặt bằng là 15.000.000 đồng/tháng (Mười lăm triệu đồng một tháng) trong vòng 02 (hai) năm đầu tiên kể từ ngày ký kết Hợp đồng.
-          Giá thuê mặt bằng là 20.000.000 đồng/tháng (Hai mươi triệu đồng một tháng) trong vòng 03 (ba) năm tiếp theo.
-          Giá thuê mặt bằng là 25.000.000 đồng/tháng (Hai mươi lăm triệu đồng một tháng) trong 03 (ba) năm còn lại của Hợp đồng này.

 

2.   Phương thức thanh toán:
-          Tiền thuê nhà sẽ được thanh toán 03 (ba) tháng một lần, kể từ ngày 25 đến ngày 30 của tháng đầu tiên trong đợt thanh toán đó. Nếu Bên B thanh toán trễ sẽ tính theo 0,05%/ngày (không phẩy không năm phần trăm một ngày) nhân với số ngày trễ hạn.
Tất cả các khoản thuế có liên quan đến mặt bằng cho thuê thì bên B đóng.
-          Điện thắp sáng: Bên B sẽ tiến hành lắp đặt đồng hồ điện ba pha mới tại tại căn nhà số ……………….., không sử dụng đồng hồ cũ của căn nhà số ……………………...
-          Tiền nước: sẽ căn cứ vào chỉ số nước của bên B sử dụng theo giấy báo tiền nước hàng tháng. Và sẽ được tính từ ngày nhận mặt bằng là ngày: ... / ... /.......
 

Điều 3: Phạm vi hoạt động
-          Bên B chỉ được sử dụng phần diện tích mặt bằng thuê vào việc kinh doanh mà bên B đã đăng ký.
-          Bên B được phép trang trí, sửa chữa phần nội thất bên trong, ngoại thất bên ngoài mặt bằng để phù hợp với ngành nghề kinh doanh của bên B.
-          Bên B được trang trí và treo bảng hiệu ở mặt tiền để phục vụ cho việc quảng bá và giới thiệu công việc kinh doanh của bên B
-          Do tính chất công việc, bên B được phép hoạt động từ 06h sáng đến 24h khuya, kể cả ngày Lễ, Tết và Chủ Nhật.
-          Do nhu cầu công việc, bên B tiến hành sửa chữa và dỡ bỏ các hạng mục dưới đây:

+  Hoàn toàn phần cửa kéo và hàng rào phía trước.
+  Trang trí và gắn vật dụng tại các vị trí tường. 
+ Các vị trí cửa sổ được thay mới bằng cửa gương.

+ Các phần khác (nếu có) 

Để sửa chữa và dỡ bỏ các hạng mục này Bên B đồng ý thanh toán cho bên A số tiền là 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng). Số tiền này được thanh toán ngay khi chấm dứt hợp đồng này.

 

Điều 4: Trách nhiệm của mỗi bên
4.1  Trách nhiệm của bên A:
-          Tạo điều kiện dễ dàng và thuận lợi cho bên B được làm việc và kinh doanh tại mặt bằng thuê.
-          Bảo đảm mặt bằng cho thuê thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên A, không có sự tranh chấp quyền lợi từ cá nhân hay tổ chức nào khác.
-          Hỗ trợ về mặt pháp lý cho bên B trong việc đăng ký hoạt động kinh doanh có liên quan đến địa chỉ thuê.

4.2 Trách nhiệm của bên B:
-          Thanh toán đủ và đúng thời hạn cho bên A như đã ghi ở điều 2.
-          Đăng ký tạm trú tạm vắng cho nhân viên ở tại địa chỉ thuê (nếu có).
-          Thực hiện đầy đủ tất cả các nghĩa vụ về thuế và tài chính với cơ quan có thẩm quyền liên quan đến hoạt động kinh doanh và việc thực hiện hợp đồng này.
-          Chịu trách nhiệm đăng ký kinh doanh và hoạt động kinh doanh theo đúng pháp luật và quy định của Nhà nước.
-          Không kinh doanh các ngành nghề vi phạm pháp luật. Sử dụng diện tích thuê đúng mục đích đã cam kết. Trong quá trình sử dụng đảm bảo an ninh và an tòan phòng cháy chữa cháy. Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về vệ sinh môi trường theo quy định.
-          Tự quản lý và tự chịu trách nhiệm về tài sản của mình. 
-          Trong quá trình sử dụng, nếu bên B muốn sửa chữa, xây dựng hạng mục mới có ảnh hưởng đến kết cấu, kiến trúc của tài sản thuê thì phải bàn bạc với bên A và chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của bên A.

Điều 5: Thời hạn hợp đồng.
-          Thời hạn hợp đồng là 08 (tám) năm kể từ ngày .../ ... /...... đến hết ngày ... / ... / ......
-          Hết thời hạn thuê nêu trên, nếu hai bên có nhu cầu và muốn tiếp tục thực hiện hợp đồng thì sẽ cùng nhau thỏa thuận ký kết hợp đồng mới. 
-          Khi hết hạn hợp đồng mà hai bên không tiếp tục ký kết hợp đồng mới thì bên B phải trả lại mặt bằng cho bên A ngay khi chấm dứt hợp đồng thuê. Bên B sẽ có thời hạn là 30 ngày để dọn dẹp, vận chuyển tài sản, trang thiết bị của mình và phải trả lại mặt bằng thuê sau khi đã cải tạo, sửa chữa lại cho bên A. 

 

Điều 6: Đặt cọc.
-          Để đảm bảo cho việc thực hiện hợp đồng này Bên B đặt cọc cho bên A số tiền là 90.000.000 đồng (chín mươi triệu đồng chẵn) khi tiến hành ký kết hợp đồng này.
-          Toàn bộ số tiền đặt cọc sẽ được trả lại cho bên B sau khi hết hạn hợp đồng và trừ đi các khoản chi phí (nếu có). Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng, Bên B chấm dứt hợp đồng trước thời hạn sẽ mất số tiền cọc. Trong trường hợp Bên A chấm dứt hợp đồng trước thời hạn sẽ trả lại tiền cọc cho Bên B và phải trả thêm cho bên B số tiến đúng bằng 90.000.000đ (chín mươi triệu đồng chẵn) ).

 

Điều 7: Đơn phương chấm dứt hợp đồng:
-          Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu Bên B có một trong các hành vi sau đây: 
+ Không trả tiền thuê nhà liên tiếp trong 2 (hai) tháng mà không được sự đồng ý bằng văn bản của bên A;
+ Sử dụng tài sản thuê không đúng mục đích đã cam kết theo hợp đồng, hoặc thực hiện các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật liên quan đến vệ sinh, môi trường, an toàn phòng cháy chữa cháy và an toàn trật tự xã hội diện tích thuê nói trên.
+ Làm nhà hư hỏng nghiêm trọng;
-          Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng này Bên A phải báo cho Bên B biết trước 30 (ba mươi) ngày. Trong thời hạn báo trước này, Bên B phải dọn dẹp, vận chuyển tài sản, trang thiết bị của mình và phải trả lại mặt bằng thuê sau khi đã cải tạo, sửa chữa lại cho bên A.

 

Điều 8: Các điều khoản khác.
-          Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. 
-          Trong suốt thời gian hợp đồng có hiệu lực, nếu phát sinh điều gì không có ghi trong hợp đồng thì hai bên sẽ cùng nhau thương lượng và bàn cách giải quyết trên tinh thần tôn trọng và hợp tác lẫn nhau. Nếu không giải quyết được, sự việc sẽ được yêu cầu Tòa án giải quyết, phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng.
-          Trong trường hợp muốn thay đổi hợp đồng này phải được sự đồng ý của hai bên và phải được lập thành phụ lục. Trong trường hợp không có sự thay đổi, hai bên sẽ tiếp tục thực hiện hợp đồng đến khi chấm dứt hợp đồng. 
-          Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản gồm 04 (bốn) trang, Bên cho thuê giữ 01 (một) bản, Bên thuê giữ 02 (hai), và các bản có giá trị pháp lý như nhau.

                              

     BÊN A                                                                                            

(2 vợ chổng chủ nhà ký và ghi rõ họ tên)    

 

     BÊN B

Công ty TNHH .....

(Giám đốc ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Lưu ý:

 

i. Vấn đề Công chứng Hợp đồng: Theo quy định của Bộ luật Dân sự hiện hành (Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017) và Luật Nhà ở 2014 hiện hành thì Hợp đồng thuê nhà ở, mặt bằng, thuê đất,... không bắt buộc phải Công chứng, chứng thực (lúc trước bắt buộc công chứng, chứng thực đối với Hợp đồng có thời hạn từ 06 (sáu) tháng trở lên. Nghĩa là các bên có thể tự ký kết và thực hiện không cần phải ra công chứng, còn nếu các bên có yêu cầu và mong muốn công chứng thì các bên có thể ra Văn phòng công chứng để Công chứng Hợp đồng.

 

ii. Vấn đề giao nhận tiền đặt cọc, cũng như tiền thuê mặt bằng hàng tháng: Các bên nên lập một văn bản để ghi rõ các đợt thanh toán tiền thuê mặt bằng cũng như giao nhận tiền đặt hoặc, để làm chứng cứ xác định việc tuân thủ/ vi phạm nghĩa vụ thành toán. Và cũng làm căn cứ khi thanh lý Hợp đồng để trả lại tiền cho Bên thuê. 

Ngoài ra việc thanh toán chuyển khoản qua Ngân hàng cũng là cách để lại chứng cứ tốt nhất đối với bên đi thuê nhưng có nhược điểm là Bên cho thuê phải thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ đối với số tiền cho thuê mặt bằng này.

 

iii. Thoả thuận cho thuê lại/ sang mặt bằng: Khi đi thuê mặt bằng để làm ăn, kinh doanh không ai muốn phải sang lại mặt bằng hoặc cho thuê lại nhưng để phòng ngừa rủi ro đối với những mặt bằng thuê lâu dài, có giá trị đặt cọc lớn thì tốt nhất Bên đi thuê nên thoả thuận nội dung cho thuê lại/ sang lại Hợp đồng cho bên khác với những nội dung cam kết như trong Hợp đồng đối với Bên cho thuê.  

 


Bản quyền thuộc về Luật Đà Nẵng - www.LuatDaNang.com

 

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi để hỗ trợ trong quá trình xây dựng, soạn thảo, thẩm định, đàm phán hoặc giải quyết tranh chấp Hợp đồng xin vui lòng liên hệ với LuatDaNang.com để được tư vấn, hỗ trợ một cách tốt nhất.

 

Xem thêm: 

>> Thủ tục Thành lập Công ty tại Đà Nẵng (mới nhất)

>> Dịch vụ Thành lập Doanh nghiệp tại Đà Nẵng (Uy tín #1)

Quý Khách Hàng đang có nhiều thắc mắc về thủ tục pháp lý và muốn được tư vấn rõ ràng?. Hãy GỌI cho chúng tôi để được giải đáp và tư vấn miễn phí.

"Luật Đà Nẵng - Luôn mang đến một Dịch vụ hoàn hảo nhất cho Quý Khách Hàng!".

Gọi cho chúng tôi !

lienhe

Xin cảm ơn!.