THỦ TỤC THÀNH LẬP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

 

Thủ tục thành lập sản giao dịch bất động sản - Bất động sản là ngành nghề nhạy cảm được nhà nước quản lý rất chặt chẽ. Các doanh nghiệp có nhu cầu thành lập sàn giao dịch bất động sản cần có đủ điều kiện thực hiện và đồng thời thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh sàn bất động sản tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

Các thủ tục, hồ sơ thành lập sàn giao dịch bất động sản tương đối phực tạp. Vì vậy, nhằm giúp các Doanh nghiệp thuận tiện về thủ tục pháp lý trong quá trình Thành lập Sàn giao dịch bất động sản. Luật Đà Nẵng tổng hợp các điều kiện, hồ sơ cần chuẩn bị, thủ tục và và dịch vụ thành lập Sàn giao dịch bất động sản.

 

Hãy cùng Luật Đà Nẵng tìm hiểu vấn đề “Thủ tục thành lập sàn giao dịch Bất động sản như thế nào?”

 

Dịch vụ thành lập Sàn giao dịch bất động sản tại Đà Nẵng

 

1. Cơ sở pháp lý;

2. Điều kiện để thành lập sàn giao dịch bất động sản;

3. Nội dung hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản;

4. Quy trình thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản;

5.  Dịch vụ thành lập sàn giao dịch Bất động sản của Luật Đà Nẵng;

6. Những lợi ích khi sử dụng Dịch Vụ Thành Lập sàn giao dịch Bất động sản tại Luật Đà Nẵng.

 

HOTLINE TƯ VẤN : 0935 700 968

 

I.  CƠ SỞ PHÁP LÝ

1.   Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014;

2.   Thông tư 11/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 30 tháng 12 năm 2015;

3.   Thông tư 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016.

 

II.  ĐIỀU KIỆN ĐỂ THÀNH LẬP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN.

Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản được quy định tại Luật kinh doanh bất động sản và được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 11/2015/TT-BXD và Thông tư 28/2016/TT-BXD cụ thể như sau:

 

1.    Điều kiện về pháp nhân:

Để thành lập sàn giao dịch bất động sản thì các tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ bất động sản phải:

-   Thành lập doanh nghiệp

-   Đăng ký kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định của pháp luật

-   Có chứng chỉ môi giới bất động sản. 

 

2.   Điều kiện về chứng chỉ:

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Như vậy Doanh nghiệp muốn mở Sàn giao dịch Bất động sản thì cần đáp ứng điều kiện về chứng chỉ hành nghề như trên.

 

3.   Điều kiện về thời gian hoạt động với trụ sở:

Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ giao dịch ổn định trên 12 tháng. Nếu có thay đổi phải thông báo cho Sở Xây dựng và khách hàng biết.

 

4.  Điều kiện về diện tích với Sàn Giao dịch Bất động sản:

Theo pháp luật quy định đối với Sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích tối thiểu là 50m2 và trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động, đồng thời đảm bảo có trang thiết bị phù hợp với nội dung hoạt động của sàn giao dịch.

 

5.   Điều kiện về cơ cấu tổ chức của sàn giao dịch bất động sản:

Pháp luật Bất động sản bắt buộc khi đưa vào kinh doanh thì sàn giao dịch bất động sản phải đảm bảo cơ cấu tổ chức của sàn phải bao gồm: giám đốc, các phó giám đốc và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản đó.

 

6.   Điều kiện người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản:

Người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản phải đảm bảo các điều kiện sau:

-   Có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;

-   Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản. (nếu có)

 

7.   Điều kiện về xây dựng bộ quy chế hoạt động bao gồm:

-   Những quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sàn giao dịch bất động sản;

-   Quy định về tổ chức bộ máy và hoạt động của các bộ phận của sàn giao dịch bất động sản;

-   Quy định về chế độ quản lý tài chính của sàn giao dịch bất động sản;

-   Quy định về quan hệ với khách hàng trong khi giao dịch;

-   Quy định về thông tin bất động sản đưa vào giao dịch; chế độ quản lý, cung cấp thông tin về bất động sản, giao dịch tại sàn giao dịch bất động sản;

 

III.   NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN:

 

Doanh nghiệp được phép hoạt động sàn giao dịch bất động sản trong phạm vi như sau:

-   Thực hiện việc giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

-   Tổ chức việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản

-   Giới thiệu, niêm yết, cung cấp công khai thông tin về bất động sản cho các bên tham gia có nhu cầu giao dịch

-   Kiểm tra giấy tờ về bất động sản bảo đảm đủ điều kiện được giao dịch

-   Làm trung gian cho các bên trao đổi, đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

 

IV.   QUY TRÌNH THỦ TỤC THÀNH LẬP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN.

 

Sau khi Doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện về thành lập sàn giao dịch bất động sản và soạn thảo đầy đủ hồ sơ thì ra quyết định thành lập sàn. Hồ sơ sẽ được thông báo và nộp lên Sở Xây dựng cấp tỉnh thành phố trực thuộc trung ương để chờ xem xét giải quyết. Quy trình thưc hiện như hướng dẫn dưới đây:

 

Bước 1. Xin giấy phép thành lập công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Doanh nghiệp lựa chọn loại hình công ty và thực hiện thủ tục thành lập tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư.

Về nội dung hồ sơ đăng ký thì tùy vào từng loại hình doanh nghiệp (Công ty Cổ phần, Công ty TNHH Một thành viên, Hai thành viên trở lên….) mà Doanh nghiệp sẽ chuẩn bị các giấy tờ khác nhau. Tuy nhiên, khi sử dụng dịch vụ tại Luật Đà Nẵng, quý doanh nghiệp chỉ cần cung cấp 01 bản sao CMND chứng thực, các hồ sơ khác Luật Đà Nẵng sẽ hỗ trợ soạn thảo.

 

Thời gian: 03 ngày làm việc (kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ)

-   Hồ sơ hợp lệ: Phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp.

-   Hồ sơ bị từ chối: Sở Kế hoạch và đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết.

 

Doanh nghiệp có thể tham khảo thêm Thủ tục Xin giấy phép thành lập công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TẠI ĐÂY: Thủ tục xin giấy phép thành lập công ty tại Đà Nẵng

 

Bước 2. Sau khi được cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh, Doanh nghiệp làm thủ tục hoạt động sàn giao dịch bất động sản tại Sở xây dựng:

Trước khi sàn giao dịch bất động sản hoạt động, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ về Sở Xây dựng địa phương để quản lý.

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

+    Đăng ký kinh doanh hoặc giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

+    Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;

+    Danh sách và bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề môi giới của tất cả các nhân viên môi giới bất động sản;

+    Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản của người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản;

+    Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận hoàn thành khóa học về quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản của người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản (nếu có);

+    Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh về địa điểm và diện tích của sàn giao dịch bất động sản;

+    Bản sao có chứng thực các giấy tờ về thành lập sàn giao dịch bất động sản (bao gồm: Quyết định thành lập sàn giao dịch bất động sản; Quyết định bổ nhiệm người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản).

 

Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và đưa thông tin của sàn giao dịch bất động sản lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng. Đồng thời báo cáo về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng để thống nhất quản lý và đưa thông tin của sàn lên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

 

Thời gian: 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ có phiếu hẹn trả kết quả.

-   Hồ sơ hợp lệ: Nếu hồ sơ hợp lệ việc thành lập sàn giao dịch bất động sản của Doanh nghiệp sẽ được hoàn thành trong thời gian 10 ngày làm việc nêu trên kể từ ngày nộp hồ sơ có phiếu hẹn trả kết quả.

-   Hồ sơ bị từ chối: Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc sàn giao dịch bất động sản không đủ điều kiện hoạt động, Sở Xây dựng thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

 

VII.   DỊCH VỤ THÀNH LẬP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN TẠI LUẬT ĐÀ NẴNG

 

Luật Đà Nẵng với đội ngũ Luật sư, Luật gia và Chuyên viên pháp lý luôn nắm chắc các quy định pháp luật và đã có kinh nghiệm sẽ mang lại dịch vụ uy tín và chất lượng nhất đến cho quý khách hàng.

Dựa trên thông tin mà quý khách hàng cung cấp, chúng tôi sẽ :

 

-   Tư vấn miễn phí về thủ tục, hồ sơ cần chuẩn bị để thành lập sàn giao dịch bất động sản;

-   Soạn thảo hồ sơ thành lập sàn giao dịch bất động sản phù hợp với các yêu cầu của Khách hàng và quy định của pháp luật;

-    Luật Đà Nẵng đại diện làm các thủ tục hồ sơ thành lập sàn giao dịch bất động sản;

-   Tư vấn các thủ tục sau thành lập sàn giao dịch bất động sản.

 

VIII.   NHỮNG LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ THÀNH LẬP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN TẠI LUẬT ĐÀ NẴNG

 

1.  Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động thành lập sàn giao dịch bất động sản:

Chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng toàn bộ hành lang pháp lý liên quan đến vấn đề thành lập, quản lý như:

-    Tư vấn các điều kiện để Thành lập sàn giao dịch bất động sản;

-    Tư vấn Thủ tục Thành lập sàn giao dịch bất động sản theo quy định của pháp luật;

-    Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ cần thiết để Thành lập sàn giao dịch bất động sản;

-    Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh khi Sàn giao dịch bất động sản đi vào hoạt động;

 

2.  Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:

- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;

- Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Thành lập sàn giao dịch bất động sản, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;

- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan. 

 

3. Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục Thành lập sàn giao dịch bất động sản như:

 Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Luật Đà Nẵng sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ Thành lập sàn giao dịch bất động sản cho khách hàng;

- Đại diện lên cơ quan Nhà Nước để nộp Hồ sơ đăng ký Thành lập sàn giao dịch bất động sản cho khách hàng;

- Đại diện theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

- Đại diện nhận Công văn của Sở xây dựng về việc đăng ký hoạt động Sàn giao dịch Bất động sản cho khách hàng;

 

4.  Dịch vụ hậu mãi cho khách hàng.
Sau khi thanh lý hợp đồng dịch vụ, Chúng tôi vẫn tiếp tục hỗ trợ cho khách hàng một số dịch vụ ưu đãi như: 

- Tư vấn những công việc cần làm ngay khi doanh nghiệp bước vào hoạt động;

- Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí;

- Tư vấn miễn phí qua email, website của công ty.

 

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp quý doanh nghiệp hiểu thêm về thủ tục thành lập Sàn giao dịch Bất động sản. Hãy liên hệ  Luật Đà Nẵng qua hotline 0935 700 968 để được tư vấn trực tiếp những thắc mắc hay nhu cầu Thành lập Sàn giao dịch Bất động sản. Chúc quý doanh nghiệp luôn thành công trên con đường kinh doanh của mình.

 

 

Quý Khách Hàng đang có nhiều thắc mắc về thủ tục pháp lý và muốn được tư vấn rõ ràng?. Hãy GỌI cho chúng tôi để được giải đáp và tư vấn miễn phí.

"Luật Đà Nẵng - Luôn mang đến một Dịch vụ hoàn hảo nhất cho Quý Khách Hàng!".

Gọi cho chúng tôi !

lienhe

Xin cảm ơn!.


Liên kết có liên quan