TƯ VẤN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI (NHÀ ĐẤT)

ngay_dang 13/06/2019 loaitin Nhà Đất

 

Tư vấn giải quyết tranh chấp nhà đất (đất đai) - Khi tham gia giao dịch liên quan đất đai, các bên tham gia không thể tránh khỏi những rủi ro pháp lý dẫn đến tranh chấp đất đai do tìm hiểu pháp lý bất động sản, giấy tờ nhà đất không rõ ràng, bên bán, bên mua chưa đúng thẩm quyền,… hoặc cũng xuất phát yếu tố chủ quan là một trong các bên thay đổi ý định. Để hạn chế được những rủi ro pháp lý thường xuyên ẩn chứa trong các giao dịch Nhà đất, Quý khách hàng cũng nên cân nhắc đến việc sử dụng một dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, thuê những luật sư, luật gia am hiểu pháp luật bất động sản và nắm rõ phương thức các giao dịch bất động sản để phòng tránh cũng như hỗ trợ giải quyết các rủi ro trong lĩnh vực đất đai.

 

Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai tại Luật Đà Nẵng

 

Luật Đà Nẵng luôn quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ Luật sư, chuyên viên pháp lý và các chuyên gia Bất động sản am hiểu pháp luật để giải quyết những rắc rối, những yêu cầu pháp lý của Quý khách hàng một cách chính xác và hợp pháp, đồng thời bảo vệ tối đa quyền, lợi ích của Quý khách hàng trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Luật Đà Nẵng xin được tư vấn sơ bộ về trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai để Quý khách hàng hiểu rõ hơn về thủ tục giải quyết tranh chấp: 

 

I.  CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI:

 

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai tùy thuộc vào tình trạng pháp lý của đất bị tranh chấp:

 

Nếu một trong các đương sự có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật thì cơ quan giải quyết tranh chấp là Tòa án nhân dân;

 

Nếu các đương sự không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất thì có thể lựa chọn một trong hai cơ quan để giải quyết tranh chấp: UBND hoặc Tòa án nhân dân.

 

II.  THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI:

 

Để được cơ quan có thẩm quyền thụ lý vụ việc, các đương sự phải thực hiện thủ tục hòa giải tại UBND cấp xã.

Trường hợp hòa giải không thành, một trong các đương sự có quyền gửi hồ sơ đề nghị giải quyết tranh chấp tới cơ quan có thẩm quyền theo như trên. Nếu gửi tới Tòa án thì thủ tục được thực hiện theo Bộ luật tố tụng dân sự. Nếu gửi tới UBND thì thủ tục được thực hiện theo thủ tục khiếu nại hành chính và tố tụng hành chính.

 

a)     Thủ tục hòa giải khi giải quyết tranh chấp đất đai

Thủ tục này được thực hiện bởi Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, có thể có sự tham gia của đại diện Ủy ban mặt trận tổ quốc cùng cấp. Các bước thực hiện cụ thể là:

-   Thẩm tra, xác minh, tìm hiểu

-   Thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để thực hiện hòa giải.

Thời hạn thực hiện hòa giải tranh chấp không quá 45 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp. Việc hòa giải tranh chấp phải được lập thành văn bản, có chữ ký của các bên.

Trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới sử dụng đất thì UBND cấp xã gửi biên bản hòa giải thành đến Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường. Các cơ quan này ra quyết định công nhận việc thay đổi và cấp mới Giấy chứng nhận QSDĐ.

 

Hòa giải tranh chấp đất đại tại UBND xã

 

b)     Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai

Trường hợp hòa giải không thành, các bên có thể khởi kiện lên TAND hoặc khiếu nại lên UBND cấp trên. Thời hạn thực hiện thủ tục giải quyết tranh chấp về đất đai là không quá 45 ngày nếu thuộc thẩm quyền của UBND huyện, không quá 60 ngày nếu thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, không quá 90 ngày nếu thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên Môi trường.

 

III. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

 

1.  Trường hợp các bên tranh chấp có giấy tờ chứng minh

 

*Cơ quan giải quyết tranh chấp là UBND huyện/ tỉnh:

Thành phần hồ sơ đề nghị giải quyết tranh chấp bao gồm:

-   Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai; 

-   Biên bản hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã; biên bản làm việc với các bên tranh chấp và người có liên quan; biên bản kiểm tra hiện trạng đất tranh chấp; biên bản cuộc họp các ban, ngành có liên quan để tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai đối với trường hợp hòa giải không thành; biên bản hòa giải trong quá trình giải quyết tranh chấp; 

-   Trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp và các tài liệu làm chứng cứ, chứng minh trong quá trình giải quyết tranh chấp; 

-   Báo cáo đề xuất và dự thảo quyết định giải quyết tranh chấp hoặc dự thảo quyết định công nhận hòa giải thành. 

 

*Cơ quan giải quyết tranh chấp là Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thành phần hồ sơ bao gồm:

-   Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai; 

-   Biên bản làm việc với các bên tranh chấp, với các tổ chức, cá nhân có liên quan; biên bản kiểm tra hiện trạng đất tranh chấp; biên bản hòa giải trong quá trình giải quyết tranh chấp; 

-   Trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp, hồ sơ, tài liệu làm chứng cứ, chứng minh trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai tại địa phương; 

-   Báo cáo đề xuất và dự thảo quyết định giải quyết tranh chấp hoặc dự thảo quyết định công nhận hòa giải thành. 

 

2.   Tranh chấp đất đai trong trường hợp các bên tranh chấp không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này thì việc giải quyết tranh chấp được thực hiện dựa theo các căn cứ sau:

 

-   Chứng cứ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất do các bên tranh chấp đất đai đưa ra;

-   Thực tế diện tích đất mà các bên tranh chấp đang sử dụng ngoài diện tích đất đang có tranh chấp và bình quân diện tích đất cho một nhân khẩu tại địa phương;

-   Sự phù hợp của hiện trạng sử dụng thửa đất đang có tranh chấp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

-   Chính sách ưu đãi người có công của Nhà nước;

-   Quy định của pháp luật về giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất.

 

IV. TƯ VẤN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ ĐẤT ĐAI

 

Các tranh chấp bất động sản cơ bản mà Luật Đà Nẵng sẽ tư vấn và đại diện, hỗ trợ giải quyết cho Quý khách hàng là: 

- Tư vấn và đại diện, hỗ trợ giải quyết các vấn đề tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến các giao dịch mua bán nhà ở, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển đối quyền sử dụng đất, hợp đồng cho thuê nhà ở, quyền sử dụng đất hoặc công trình khác.

- Tư vấn  và đại diện, hỗ trợ giải quyết các tranh chấp về thỏa thuận đặt cọc, thanh toán tiền đặt cọc, phạt cọc và tranh chấp liên quan vấn đề thanh toán, các số tiền đã thanh toán và chưa thanh toán.

- Tư vấn và đại diện, hỗ trợ giải quyết các tranh liên quan đến quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở trong quá trình sử dụng, tạo lập và đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng.

- Tư vấn và đại diện, hỗ trợ giải quyết các tranh về bất động sản trong thừa kế chia tài sản, thế chấp, bảo lãnh Ngân hàng hoặc bên thứ ba,…

- Tư vấn và đại diện, hỗ trợ pháp lý liên quan đến các vấn đề tranh chấp về đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng, tái định cư, các chế độ của Nhà nước, tranh chấp giữa Chủ đầu tư dự án đối với các đối tượng thuộc diện giải tỏa, …

- Tư vấn giải quyết Tranh chấp về Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản trên đất;

- Tư vấn giải quyết Tranh chấp về bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, có tài sản trên đất;

- Tư vấn giải quyết Tranh chấp về việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất.

 

Các công việc cơ bản mà Luật Đà Nẵng sẽ thực hiện để tư vấn và đại diện, hỗ trợ giải quyết cho Quý khách hàng là:

- Trao đổi, nắm bắt thông tin, hồ sơ tranh chấp để phân tích tính chất pháp lý của vụ tranh chấp nhằm đưa ra phương án bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng.

- Tiến hành điều tra, xác minh, thu thập các tài liệu, chứng cứ còn thiếu, lấy ý kiến xác minh nhân chứng, xác nhận của cơ quan chính quyền địa phương.

- Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện, soạn thảo đơn từ khiếu nại,… gửi đến Tòa án và các cơ quan có thẩm quyền.

- Đại diện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng trước tòa và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong quá trình giải quyết tranh chấp.

 

Ngoài những vấn đề trên thì các giao dịch bất động sản luôn chứa đựng những vấn đề pháp lý/ rủi ro pháp lý tiềm ẩn khác có thể xuất phát trong một số trường hợp nhất định. Vì thế trong quá trình tư vấn Luật Đà Nẵng sẽ tư vấn thêm các vấn đề phát sinh cụ thể này.

Quý Khách Hàng đang có nhiều thắc mắc về thủ tục pháp lý và muốn được tư vấn rõ ràng?. Hãy GỌI cho chúng tôi để được giải đáp và tư vấn miễn phí.

"Luật Đà Nẵng - Luôn mang đến một Dịch vụ hoàn hảo nhất cho Quý Khách Hàng!".

Gọi cho chúng tôi !

lienhe

Xin cảm ơn!.